МИНИ ФУТБОЛ

МИНИ ФУТБОЛ - ГРАФИК

Телефон за връзка - 0888360960

ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК, СЪБОТА И НЕДЕЛЯ
10.00-20.00 часа

ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК

Всеки член и посетител трябва:
• да спазва Правилника за вътрешния ред
• да се съобразява с удобството на останалите членове и посетители;
да пази имуществото
да носи отговорност за личните си вещи.

Ръководството на Клуба и неговите служители трябва:
да съобщават своевременно за промени в Правилника за вътрешния ред:
да уведомяват своевременно членовете и посетителите на Клуба за всички промени в графика на отделните спортове;
да контролират спазването на Правилника за вътрешния ред от всички членове и посетители на Клуба;
да предоставят високо качество на услугите;
да поддържат спортните съоръжения в технически изправен вид;
да поддържат високо ниво на хигиена на цялата територия на спортният център

Ръководството на клуба си запазва правото за промяна на цените.

2 . Правила за ползване на клубните съоръжения

Резервации
Резервации се правят на абонаментен принцип. При наличие на свободни единични часове, членовете и посетителите могат да правят и единични резервации. Резервации се приемат по телефон, по интернет или лично на рецепцията. Клубът гарантира единствено резервации, които са платени. В противен случай Клубът запазва правото си да продаде резервирания час.

За да се запази постоянен час посетителите са длъжни да заплатят депозит в размер на един наем, който се възстановява при последното посещение.

Играещите трябва да бъдат в спортен екип и футболни обувки за зала. Не се разрешава да се играе с железни бутони.

Съблекални
Шкафчетата са на разположение на спортуващите само за времетраенето на тяхното посещение.

ЦЕНОВА ЛИСТА

Възраст Часови пояс От Понеделник до Петък Събота и Неделя
От 0 до 7 години от 9:00 до 17:00 часа 20,00 лв/час 20,00 лв/час
ОТ 7 до 15 години от 9:00 до 17:00 часа 30,00 лв/час 30,00 лв/час
От 15 години на горе от 9:00 до 17:00 часа 50,00 лв/час 40,00 лв/час
  От 17 до 24 часа 60,00 лв/час 40,00 лв/час

 

От  01.10.2013 г.

Промоции за месец    
Възраст За ползване часове в месец Безплатни посещения за месец
деца до 7 години 5 2
деца до 7 години 8 8
деца от 7 години до 15 години 5 2
деца от 7 години до 15 години 8 7
юноши от 15 години на горе 5 2
юноши от 15 години на горе 8 6
възрастни отбори над 19 г. 5 2
възрастни отбори над 19 г. 8 4

 

    Забележка:            
1. Безплатните посещения трябва да бъдат заявени предварително и отразени в графика на залата Приложение: 1

2. Безплатните посещения важат само за текущият месец и не могат да се използуват през следващ период            
3. За клубове, училища, провеждане турнири и първенства се сключват конкретни договори и цени            
4. При сключване дългосрочни договори повече от 3 месеца се цената се договаря            
5. Заплащането на ползването на залата се извършва на 2 пъти: 1во плащане 50% - авансово при сключване на договора 2 рово плащане 50% - до 25.число на текущият месец         
6. Деца до 7 годишна възраст, трябва да бъдат с придружител !!!            
7. Деца не навършили 18 годишна възраст, трябва да бъдат с придружител след 22:00 часа!!!   

Деца не навършили 18 годишна възраст, трябва да бъдат с придружител след 22:00 часа!!!

Футболни клубове и училища:
- договори за ползване
- цена по договаряне

 
 
 

Контакти

Можете да се свържете с нас на следните телефони:

Sales manager: Деян Данин 

+359 888 360 960

Email за връзка 

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.