КОРИГИРИЩА ГИМНАСТИКА ЗА ДЕЦА С КРИСТИЯН

Телефон за връзка с Кристиян - 0877133101

ВТОРНИК, ЧЕТВЪРТЪК И СЪБОТА
17.00-18.00 часа